Salarizare personal

Pachetul nostru de servicii se adresează tuturor companiilor, indiferent de forma lor de organizare juridică. Este, de asemenea, disponibil și asociațiilor și fundațiilor, precum și persoanelor fizice autorizate.

Fiindcă știm ca pentru compania ta este important să colaboreze cu o echipă de experți care să se ocupe de toate serviciile contabile de care afacerea ta are nevoie, îți oferim servicii complete și asistență ori de câte ori ai nevoie.

Servicii salarizare personal


 • Furnizarea de consultanță în ceea ce privește cerințele legale și procedura deinregistrare a contractelor de muncă
 • Întocmirea și depunerea contractelor de muncă, precum și sprijinirea Clientului inacțiunile întreprinse pentru desfacerea contractelor de muncă
 • Întocmirea și depunerea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a deciziilor și actelor adiționale
 • Elaborarea statului de salarii și calculul salariilor și a contribuțiilor aferente pe baza<br />contractelor de muncă și a pontajelor primite de la Client
 • Calculul indemnizațiilor de concediu medical, concediu de naștere, concediu creștere copil
 • Întocmirea fluturașilor de salarii cu asigurarea unei depline confidentialitati
 • Depunerea lunară a statelor de salarii la Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Realizarea, depunerea și actualizarea Registrului Electronic de Evidență a Salariaților
 • Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind contribuțiile salariale pentru bugetul asigurărilor sociale și a fondurilor speciale, precum și pentru comisionul datorat Camerei de Muncă
 • Întocmirea și depunerea fișelor fiscale
 • Întocmirea de adeverințe de salariat
 • Asistarea Clientului în caz de control al autorităților competențe