Politica de Cofidențialitate

AM-PM Fiscont se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor, clienților și potențialilor clienți.

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către AM-PM Fiscont are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile AM-PM Fiscont din cadrul domeniului „fiscont.com.ro”. Puteți naviga pe majoritatea paginilor acestor site-uri fără a trebui să furnizați date personale. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice și/sau sau serviciile profesionale solicitate, este nevoie de astfel de date.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în deplină conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus. De asemenea, vă oferim informații despre cum vă vor fi utilizate datele în declarațiile de confidențialitate.

În această privință:

 •          pentru serviciul electronic, există un operator care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de confidențialitate
 •          un responsabil cu protecția datelor se asigură că dispozițiile regulamentului sunt aplicate și oferă consiliere operatorului cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce îi revin
 •         Site-urile AM-PM Fiscont din cadrul domeniului „fiscont.com.ro” pot oferi linkuri către site-uri terțe. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.

Un serviciu electronic este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre clienți și potențiali clienți, pe de o parte, și AM-PM Fiscont, pe de altă parte.

Domeniul web fiscont.com.ro oferă sau va oferi 2 tipuri de servicii electronice:

 •           servicii de informare care furnizează clienților, potențialilor clienți și nu numai acces la informații
 •      servicii interactive de comunicare care permit un contact mai bun cu clienții și otențialii clienți, facilitând astfel serviciile profesionale oferite

O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de AM-PM Fiscont pentru a colecta date cu caracter personal într-un anumit scop
 • cui i se divulgă informațiile
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • date de contact pentru cazul în care aveți întrebări sau nemulțumiri

Google Analytics este un serviciu oferit de Google, care măsoară eficiența și eficacitatea site-urilor aflate pe domeniul „fiscont.com.ro”. El este gestionat de către Google.

Aveți libertatea de a respinge utilizarea acestui serviciu, pe prima pagină pe care o vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie.

AM-PM Fiscont își administrează propriile sale pagini web.

Pe numeroase pagini de pe site-ul fiscont.com.ro există un buton de contact pe care îl puteți utiliza pentru a trimite comentarii prin e-mail către o anumită căsuță electronică.

Atunci când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră cu caracter personal aferente, nu ezitați să le includeți în mesajul dumneavoastră.

Datele personale colectate sunt stocate pe sisteme care respectă cerințele în materie de protecție a datelor și de confidențialitate prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

Dacă doriți să verificați, să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de AM-PM Fiscont, puteți trimite un e-mail operatorului de date responsabil, la adresa de mai jos. Precizați natura cererii și includeți adresa URL a site-ului/paginilor la care se referă aceasta.

office@fiscont.com.ro