Audit financiar

Servicii audit financiar


Societatea noastră este membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania din anul 2010.

Echipa noastră este formată din profesioniști  cu o bogată experiență în domeniul auditului financiar. Avem competența necesară pentru a  raspunde solicitărilor clienților cu servicii de calitate și  profesionalism.


Audit financiar

Audit statutar

Activitatea de audit financiar presupune:

– întocmirea rapoartelor de audit anuale (raport în forma scurtă pentru Registrul Comerțului și raport detaliat – scrisoare confidentială). Auditul este realizat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;

– analiza comparativă a principalilor indicatori financiari ai societății;

– identificarea politicilor contabile cele mai adecvate

 

-etc.

Auditul statutar presupune examinarea efectuată de un profesionist contabil independent asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a performanțelor financiare ale companiei.